Địa chỉ: 13.13 lô G Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 
  Tel: (08) 22 43 85 60. Email: ngonlanh@ngonlanh.com  
Trang nhất Thông tin-Khuyến mãi Thực đơn-Tiệc Thực đơn-Buffet Bánh ngọt Diễn đàn